Maligayang pagbisita sa Maverick's.

Si Samuel Augustus Maverick ay isang abogado, politiko at landbaron sa Texas na sadyang tumanggi bigyan ng tatak ang kanyang bagong nakuhang mga baka. Malayang naglakad mga baka sa Conquista Ranch sa San Antonio River kung sila ay dumami. Ang mga dahilan na ginawa niya ito ay medyona parte ng kasaysayan, ngunit ang katotohanan ay ito ay naging sanhi ng pagpukaw ng iba’t-ibang opinyon sa sandaling iyon. At bilang resulta, noong 1867, ang salitang “Maverick” ay ginamit sa wikang Ingles, na nangangahulugang walang tatak o walang marka na hayop (unbranded) at ito ay isa ring termino para sa isang tao na nagpapakita ng malayang pag-iisip.

Madalas na napakahirap na lumayo mula sa standard ng lipunan at suriin ito gamit ang bagong pananaw, na ang isang tao ay tila nalilimutan na ang talagang nag-uudyok sa ating lahat sa pagsulong ayang pangangailangan ng kalayaan, pagtuklas at pasyon.

Marahil natumbok ni Steve Jobs nung sinabi niya’ng, “Here’s to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes… the ones who see things differently — they’re not fond of rules… You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can’t do is ignore them because they change things… they push the human race forward, and while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change the world, are the ones who do”.

Kami sa Maverick’s ay buong pusong sumunod sa ganitong pilosopiya. Ang Maverick ay isang internasyonal na service provider na nagbibigay ng ekspertong payo at pagsasanay na may simbuyo ng damdamin, integridad at kalayaan na inyong maaasahan!

MGA SERBISYO