Mga Seminar

Gamit ang kayamanan ng kaalaman at karanasan sa Maverick ay nagbibigay din kami ng mga life Seminars. Ang mga ito ay maaaring bukas sa publiko, in-houseo customized sa mga partikular na pangangailangan. Ang mga paksang sakop ay nauugnay sa mga hinawakan sa resolusyon ng Consultancy and Dispute.

Tingnan ang aming Paparating na Seminar.