Konsultasyon

Ang Mavericks ay makakapagbigay ng mga propesyonal na serbisyo sa pagkonsulta sa mga kliyente nito sa parehong teknikal na bahagi at komersyal na bahagi ng arena.

Sa mga tuntunin ng Teknikal na Pamamahala ang mga sumusunod ay tinutustusan para sa:

  • Pamamahala ng Proyekto
  • Maritime & Port Engineering
  • Dredging & Reclamation
  • Coastal Engineering
  • Operational Research at Optimization
  • Feasibility Studies
  • Mathematical Simulations
  • Value Engineering
  • Expert Witnessing

Sa mga tuntunin ng Commercial Management ang mga sumusunod na serbisyo ay maaaring ibigay:

Ang aming layunin ay upang magdagdag ng halaga sa lahat ng aming mga proyekto at mga gawain ng Kliyente.

Maritime Engineering Consultancy - Civil Engineering Consultancy
Project Management Consultancy maverick enterprise
Operational Research and Optimization Consultancy maverick enterprise