Bemiddeling

Bemiddeling is een vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten, waarbij de partijen in tegenstelling tot bijvoorbeeld arbitrage of de conventionele rechtspraak via een rechtbank in een gerechtelijke procedure zelf meester blijven van het conflict. De partijen worden hierbij professioneel begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, zijnde de bemiddelaar. De taak van bemiddelaar bestaat erin de partijen te helpen om, met volledige kennis van zaken, tot een redelijke overeenkomst te komen die aan de behoeften van alle partijen tegemoet komt. Bemiddeling kan worden toegepast in het stadium van het contracteren of bij een conflict situatie. Het dient hierbij te worden opgemerkt dat Bemiddeling vaak een snellere en goedkopere oplossing teweeg brengt dan deze die door het voeren van een gerechtelijke procedure kan worden bekomen. Zeker met de recente Belgische, Europese en internationale ontwikkelingen ivm Bemiddeling is het nu meer dan ooit een te verkiezen proces.

1. Hoe dan een Bemiddeling opstarten in Burgerlijke en Commerciële zaken?

De eenvoudigste en snelste methode is dat u het formulier hier download en ingevuld aan ons terugstuurt.

Omdat we klantenservice hoog in het vaandel dragen zal Maverick Enterprise initieel checken of er genoeg service tijd beschikbaar is naar de partijen toe en vervolgens kortelings reeds contact opnemen met de partijen voor een eerste verkend en logistiek gesprek.

Zoals in het formulier aangegeven houdt het invullen van het formulier geen verbintenis in voor de partijen om reeds bij indiening van dat formulier tot een aanstelling over te gaan. Dit gebeurt pas wanneer de partijen zelf beslissen dat ze met de bemiddelaar verder willen gaan.

2. Bemiddelingsprotocol en eerste bemiddelingssessie

Alvorens de eigenlijke bemiddeling start, zal de Maverick Enterprise bemiddelaar de partijen toelichting geven over de wettelijk verplichte onderwerpen die aan bod moeten komen in het bemiddelingsprotocol dat tussen de partijen onderling en de bemiddelaar ondertekend dient te worden.

Het bemiddelingsprotocol, dat buiten een  beknopte omschrijving van het geschil als het ware ook de spelregels vervat, waarbij de partijen zich verbinden deze na te leven vestigt voor iedereen in het proces ook de aandacht op de fundamentele principes van het bemiddelingstraject en geeft een initieel tijdschema voor de bemiddeling. Dit laatste is normaal door de partijen vrij te bepalen, tenzij het een gerechtelijke bemiddeling betreft waarbij een rechter de termijn reeds zal vastgesteld hebben.

Met het protocol ondertekend, kan de eerste bemiddelingssessie in principe meteen van start gaan.

3. Bemiddelingsprotocol en eerste bemiddelingssessie

Wanneer de partijen tot een akkoord komen, wordt dit neergeschreven en ondertekend door alle partijen alsook door de bemiddelaar. Gezien de wettelijke erkenning van de Maverick Enterprise’s bemiddelaars kan dit akkoord vervolgens ook ter homologatie worden voorgelegd aan de rechtbank waardoor bemiddelingsakkoord uitvoerbare kracht verkrijgt gelijk aan een regulier vonnis van de rechtbank.

Verder is het ook nog noemenswaardig om aan te halen dat met de recente goedkeuring van de finale drafts voor een Conventie imv de Afdwingbaarheid van Bemiddelingsakkoorden en begeleidende Model Recht op de 51ste sessie van de United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) het er voor Bemiddeling enkel maar beter op wordt tov de traditionele gerechtelijke acties of alternatieve dispuut resolutie opties.

En met de bemiddelaars van Maverick Enterprise erkend zijnde in meerdere rechtsgebieden en beschikkende over een ruime internationale ervaring zijn ze natuurlijk meer dan goed geplaatst om u hierin met raad en daad in bij te staan. Maverick Enterprise kan u tevens ook model clausules verschaffen geschikt voor internationale overeenkomsten, i.e. overeenkomsten tussen partijen in verschillende jurisdicties, waarbij aandacht moet worden geschonken aan de plaats/taal van de bemiddeling evenals het toepasselijke recht en de forumkeuze welke van toepassing zullen zijn volgens de regels van deze clausule. Neem dus gerust contact met ons op.

En, aarzel niet om het aanvraagformulier voor een bemiddeling te downloaden en neem snel contact met ons op voor een afspraak.