Pandemische Civiel & Commercieel Dispuut Resolutie (PC2DR) Dienst

Hoe gaan we met zijn allen omgaan met de Covid-19 Pandemie gerelateerde problemen, geschillen en disputen?
De pandemie van Covid-19 heeft wereldwijd tot een grote economische ontwrichting geleid. De crisis en de daarmee samenhangende lockdowns hebben een biotoop gecreëerd die contractuele geschillen doet ontstaan, vergroot en versnelt. Geschillen kunnen voor veel bedrijven gaan van een klein ongemak tot een totaal onbetaalbare ramp. Hoe dan ook, de prioriteit voor elke firma blijft het behoud van haar commerciële relaties. Het is daarom essentieel dat bedrijven toegang hebben tot een mechanisme om hun geschillen efficiënt, effectief en betaalbaar te vermijden of op te lossen.

 

De Pandemische Civiele en Commerciële Dispuut Resolutie (PC2DR) dienst van Maverick Enterprise met haar diepe kennis en ervaring in commerciële contracten komt u hierin perfect tegemoet.

Covid-19, Mediation
De dienst is bedoeld om individuen en bedrijven die geconfronteerd worden met geschillen (of potentiële geschillen) die voortvloeien uit de Covid-19 pandemie te ondersteunen.  Ze biedt een kost-efficiënte , constructieve weg naar oplossing die prioriteit geeft aan snelheid, betaalbaarheid en effectiviteit. Het proces kan betrekking hebben op een reeks verschillende zakelijke en contractuele kwesties, ongeacht de fase van het geschil en is zowel van toepassing op supply chains, unieke contracten, bouw-gerelateerde contracten als algemeen zakelijke contracten of overeenkomsten.

Hoe pakken we dit concreet met u aan?

Vanuit uw kant zijn er 3 opties die afhankelijk van uw noden en wensen losstaand of als een stappenplan aangegaan kunnen worden.
Deal Mediation

1a. Begeleide Contract Negotiatie of Deal Mediation (BCN). Hierbij bewerkstelligt onze neutrale persoon als Mediator tussen de partijen een wijziging in de relatie tussen de partijen. Deze optie is bedoeld voor individuen of bedrijven die in de eerste plaats bedachtzaam op een geschil of probleem dit willen voorkomen door tijdig hun samenwerking/relatie of deal aan te passen.

1b.  Mediation of Bemiddeling (MBE). Hierbij bewerkstelligt onze neutrale persoon als Mediator een samenwerking met en tussen de partijen om hen in staat te stellen een oplossing te vinden voor een reeds ontstaan geschil of dispuut.

2. Early Neutral Evaluation (ENE). Hierbij geeft onze neutrale persoon de partijen een beeld van de verdiensten van hun respectieve zaken, om hen te helpen de sterke en zwakke punten in te schatten en de onderhandelingen of eventueel daaropvolgende bindende geschillenbeslechtingsprocedures beter te kunnen inschatten en voorbereiden.

3. Expert Determinering of Expert Determination (EDE). Ook bij dit proces is snelheid van doorvoering een van de hoofdkarakteristieken en is dus ook ten zeerste geschikt voor als partijen een snelle beslissing nodig hebben om hun zaken voort te kunnen zetten. Een van onze professionele neutrale personen zal dan niet meer als neutraal Mediator maar als neutraal Expert optreden en vervolgens als één enkel Expert een definitieve en bindende uitspraak aangaande het geschil tussen de partijen afleveren.

Covid, Deal Mediation

Hoeveel kost dit?

Laat ons om te beginnen onderstrepen dat deze dienst initieel is opgericht voor geschillen die zijn ontstaan wanneer de bedrijfsactiviteiten zijn onderbroken door moeilijke bedrijfs- en handelsvoorwaarden die het gevolg zijn van de Covid-19 Pandemie maar dat natuurlijk iedereen een aanvraag kan indienen wanneer hij of zij zich in soortgelijke omstandigheden weervindt.

Daar het hier in eerste instantie niet over een volledige arbitrage of gerechtelijke procedure gaat maar het doel eerder is een snelle resolutie, is het typische geschil iets dat:

– Voortvloeit of gelinkt is met de Covid-19 Pandemie

– Een waarde heeft van 5,000EUR tot 250,000EUR

– Zich tussen twee hoofdpartijen afspeelt

Bij Maverick Enterprise rekenen we geen kosten aan voor het doornemen van de eerste verschafte informatie.

De prijzen voor een Deal Mediation, een regulier Mediation of Early Neutral Evaluation onder de huidige dienst zijn als volgt:

Voor een bemiddelingsblok van maximaal 10 uur betaalt u per partij 500EUR + BTW Als richtlijn worden deze verdeeld over 7 uur voor documentbeoordeling en 3 uur contact met de partijen, inclusief eerste voorbereidingsgesprekken en de bemiddelingssessie online.

Voor een daaropvolgend bemiddelingsblok van maximaal 5 uur betaalt u 300EUR + BTW per partij.

Voor bemiddelingen die hierbuiten vallen, worden extra kosten in rekening gebracht en dit kan bij de doorneming van de eerste informatie reeds besproken worden.

De prijzen voor een Expert determinering (EDE) onder de huidige dienst zijn als volgt:

  • Indien de Partijen reeds door bovenstaand stappenplan gelopen zijn, kan de Expert determinering dienst met een vast tarief worden aangeboden , waarbij elke partij bij aanvang ervan een vast bedrag van 750EUR + BTW verschuldigd is ter dekking van de administratieve en werkingskosten.

Indien bovenstaand stappenplan niet doorlopen is zal er samen met de partijen een inschatting gemaakt worden van de extra te voorziene werkingskosten aan uurlonen.

Covid 19, mediation

Hoe verkrijgt u meer informatie over deze dienst en zet u de bal aan het rollen?

Als u wilt weten of uw zaak geschikt is voor een van de mechanismen vermeld binnen deze dienst, vul dan het aanvraagformulier in en dien dit terug bij ons in. In het formulier vertelt u ons in het kort hoe het geschil is ontstaan, het bedrag van de vordering (en eventuele tegenvordering) en de door u initieel gekozen keuze voor een afwikkelingsmechanisme. Wij nemen dan snel contact met u allen op en gaan er samen met u mee aan de slag.

Tot slot wensen we u nog mede te delen dat onder de regels van de Federale Bemiddelingscommissie onze erkende Mediators nu weer een face-to-face-bemiddeling kunnen organiseren zolang de voorzorgsmaatregelen op het gebied van gezondheid en sociale distantiëring worden nageleefd. De huidige dienst is echter zo ontworpen om volledig online te kunnen worden uitgevoerd. Dit om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en verstoring met uw dagelijkse bezigheden zoveel mogelijk te beperken. Heeft u bij dit laatste eventueel vragen of is het allemaal een beetje nieuw, aarzel dal niet om ons hierover te contacteren. We staan u graag bij met raad en passende hulp.