Geschillenbeslechting

Afgezien van deskundig wetenschappelijk werk genoemd in de Consultancy sectie, kan Maverick’s ook bijstaan in de verschillende stadia van (Alternatieve) Geschillenbeslechting of Dispuutresolutie.

Onze Oprichtingspartner Erik VAN WELLEN is een CEDR-geaccrediteerde mediator en lid van het Chartered Institute of Arbitrators, erkend door verschillende aanstellingsorganen waaronder ook de Belgische Federale overheid. Hij is tevens een volledig geaccrediteerd bemiddelaar bij de Belgische Federale Bemiddelingscommissie -onder het Ministerie van Justitie- voor Burgerlijke- en handelszaken.

Voor meer informatie over Bemiddelingen en hoe wij u daarbij kunnen helpen, ga naar deze pagina.

Naast de gebruikelijke (Alternatieve) Geschillenbeslechtingsdiensten en daarmee verband houdende trainingen biedt Maverick’shaar opdrachtgevers ook contractbemiddelingsdiensten aan. Maverick vergemakkelijkt in deze hoedanigheid het gehele contractonderhandelingsproces van begin tot einde. In die rol fungeren we als neutrale facilitators, wiens taak het is om partijen te helpen een akkoord te bereiken dat hun belangen vervult en de goedkeuring van hun stakeholders kanverkrijgen.

dispute resolution maverick enterprise
Gezien het specifieke en vertrouwelijke karakter van dit typen opdrachten, moeten we altijd nagaan of er geen belangenconflicten bestaan die ons zouden kunnen beletten om het werk aan te nemen.

Daarom kunt u best rechtstreeks contact opnemen met Maverick’s via de gegevens in de Contact sectie om in meer detail te spreken over een bepaald geval en de diensten die we kunnen leveren.