Federale Erkenning als Bemiddelaar in Burgerlijke- en Handelszaken

Het is met groot genoegen dat we hierbij kunnen melden dat de Belgische Federale Bemiddelingscommissie in haar vergadering van 14 maart 2019 beslist heeft om onze Partner Dr. Erik VAN WELLEN officieel te erkennen als Bemiddelaar met als specialisatie Burgerlijke- en Handelszaken. Maverick Enterprise zal kortelings dan ook haar webpagina’s updaten om deze positieve evolutie…