De eerste maand van 2019 loopt al ten einde, maar wat een jaar zal dit waarschijnlijk worden voor iedereen die geïnteresseerd is in de commerciële kant in het algemeen en Alternative Dispuut Resolutie (ADR) in het bijzonder! In het universum van ADR blijft bemiddeling zonder twijfel een van de meest robuuste methods die beschikbaar zijn. Dit komt grotendeels doordat nadat een akkoord is bereikt in een bemiddeling het uiterst zelden voorkomt dat er een probleem is met de naleving en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst. Niettemin is de afdwingbaarheid van overeenkomsten die zijn bereikt door bemiddeling in een internationale context door velen als een punt van zorg ervaren. Dit komt voornamelijk voort uit het onbehagen dat, tenzij de bereikte overeenkomst wordt omgezet in een arbitrage-uitspraak, de partijen de overeenkomst alleen kunnen handhaven als elk ander regulier contract en dat leidt tot een potentieel zeer langdurig proces om het te laten homologeren door middel van een rechterlijke uitspraak en om het dan vervolgens op de een of andere manier proberen het afgedwongen te krijgen in buitenlandse rechtsgebieden.

Om dit probleem aan te pakken, heeft de UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade and Law) -werkgroep II van de Verenigde Naties met deelname van niet minder dan 85 lidstaten en 35 intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties na drie jaar debat en beraadslagingen een internationaal kader voor handhaving geformuleerd voor bemiddelde overeenkomsten, analoog aan de alom bekende en enorm succesvolle New York Convention (NYC) van 1958 voor de handhaving van arbitrale uitspraken.

Begrijpelijk met zoveel betrokkenen dat dit natuurlijk een enorme taak was. Niettemin, na goedkeuring van de definitieve ontwerpen op de 51ste zitting van de Commissie voor Internationaal Handelsrecht van de Verenigde Naties (UNCITRAL), werd de Conventie inzake de handhaving van bemiddelde overeenkomsten (de Conventie van Singapore zoals het reeds bekend is geworden) en het bijbehorende Modelrecht (een update van de eerdere versie over hetzelfde onderwerp van 2002) gepubliceerd. De Conventie is hier al te vinden in het Engels: http://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/51st-session/Annex_I.pdf

De Conventie (of verdrag), dat consumenten-, werkgevers-, familie-, huishoudelijke, erfrechtelijke en persoonlijke geschillen uitsluit van het toepassingsgebied, is gepland voor later dit jaar op 1 augustus 2019 te Singapore formeel getekend te worden en treedt in werking zes maanden na de ratificatie door ten minste drie staten van de Verenigde Naties. Dus houd deze ruimte in het oog!!

En hoewel kwesties met betrekking tot de handhaving van bemiddelde overeenkomsten zeldzaam blijven, zal het tot stand komen van een formeel handhavingsregime voor bemiddelde overeenkomsten die vergelijkbaar is met de NYC waarschijnlijk een soortgelijke impuls geven aan bemiddeling als het oorspronkelijke NYC uit 1958 deed voor internationale arbitrage toen. Een duidelijke meerwaarde voor de internationale commerciële gemeenschap omdat het hen het vertrouwen geeft om te bemiddelen, ook in een internationale setting, terwijl de bemiddelingsvoordelen van lagere kosten en tijd besteed aan geschillen nog steeds gelden uiteraard. Dus inderdaad, in het oog houden dit verhaal!!

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment