De pandemie n.a.v. COVID-19 heeft ook de bouwwereld helaas niet ongemoeid gelaten.

Conflicten die voordien reeds sluimerden tussen de bouwactoren zullen door de pandemie en haar economische nasleep nog scherper worden gesteld. Daarnaast wordt u als bouwheer, aannemer, architect of studiebureau geconfronteerd met bijkomende problemen op de werf.

Het is dan ook een publiek geheim dat partijen in de bouwsector achter gesloten deuren reeds in de weer zijn met het opstellen van claims.

Al te vaak wordt hierbij teruggegrepen naar het opstarten van een gerechtelijke procedure. De huidige gerechtelijke achterstand en de juridische onzekerheid omtrent COVID-19 gerelateerde rechtspraak vereisen een andere aanpak.

De Confederatie Bouw Limburg is een sterk voorstander van alternatieve conflictoplossingen en vormt in samenwerking met de Federale Bemiddelingscommissie een platform om haar leden hieromtrent in te lichten.

De workshop ‘Mediation & Construction’ zal een overzicht geven van alternatieve wegen die bewandeld kunnen worden om in bouwzaken tot een snelle en duurzame conflictoplossing te komen, zowel in tijden van Covid-19 als in de tijden erna.

De sprekers hebben een jarenlange ervaring in de bouwwereld en zullen, elk vanuit hun eigen specialisatie, toelichten wat de specifieke noden in de bouwwereld zijn, waar de pijnpunten bij bouwgeschillen liggen en op welke wijze mediation in deze een meerwaarde kan bieden. Tevens worden een aantal nieuwe ontwikkelingen inzake overheidsopdrachten en internationale mediation onder de loep genomen.

De workshop wordt afgesloten met een voorstelling en rondleiding in het laboratorium van het Applicatiecentrum Beton en Bouw (CERG) aan de UHasselt.

Sprekers:

  • Ch. Slaets, gedelegeerd bestuurder-directeur Confederatie Bouw Limburg
  • J. Panis, juridisch adviseur Confederatie Bouw Limburg
  • B. Plevoets, burgerlijk bouwkundig ingenieur – onafhankelijk deskundige, erkend bemiddelaar in sociale, burgerlijke en handelszaken
  • Dr EUR ING E. Van Wellen, CEng IntPE(UK) FICE FRGS MCIArb, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
  • M. De Herdt, senior legal counsel Besix, erkend bemiddelaar in bestuurszaken
  • Dr. ing. Bram Vandoren, Onderzoeksgroep Bouwkunde (CERG)

Doelpubliek:

Aannemers, architecten, studiebureaus, promotoren,verzekeraars,lokale besturen,… kortom alle bouwactoren als ook bemiddelaars en deskundigen.

Locatie: 

Bouwcampus, Confederatie Bouw Limburg, Wetenschapspark 33, 3590 Diepenbeek.

Tijdstip:

Woensdag 14 oktober 2020 17:30 – 20.00 uur

FBC goedkeuring voor 2u30 permanente vorming

Inschrijven verplicht via info@duurzameconflictoplossingen.be met afsluiting van de inschrijvingen op 08 oktober 2020 om 17:00 uur.

Tot dan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment